Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
  •    

Доставка, връщане, замяна и отказ от договор

Доставка, връщане и замяна


Закупените обучителни и сертификационни продукти се доставят чрез осигуряване на достъп на потребителя в онлайн платформата на доставчика на съдържанието и когато е приложимо – чрез изпращане по електронна поща на учебни материали и ваучер за изпит. Доставката се извършва в рамките на 1-3 работни дни след получаването на плащането за съответния продукт. Този срок не тече ако потребителят/клиентът не е изпратил необходимата информация за осигуряване на достъп, материали или ваучер.


Тъй като продуктите на TRAINING.BG представляват цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, за тях не са възможни връщане и замяна.


Отказ


Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

Когато като потребител искате да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, трябва да ни информирате за решението си преди изтичането на 14-дневния срок. За да упражните правото си на отказ, можете да използвате стандартния формуляр за отказ поместен по-долу или да заявите недвусмислено по друг начин решението си да се откажете от договора.

Условия за отказ, когато изпълнението е започнало


С приемането на настоящите условия, давате като потребител изричното си предварително съгласие изпълнението на договора за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, да започне по време на срока за отказ и потвърждавате, че знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати. Запазвате правото си на отказ, докато изпълнението не е започнало.

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До Проджекта ООД, гр. София 1202, ул. Веслец 45, оф. 13, info@training.bg:
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
- Поръчано на*/получено на*
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.

Всички цени включват ДДС.

 

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. / COBIT® 2019 and COBIT® 5 are Registered Trade Marks of the Information Systems Audit and Control Association and the IT Governance Institute. / AgilePM® and AgileBA® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. / TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. / Praxis Framework™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / Lean IT is a trademark of Lean IT Association LLC. All rights reserved. / GDPR Awareness™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / BRMP® is a trademark of Business Relationship Management Institute, Inc. All rights reserved. / ScrumLearn® and AgileLearn® are registered trademarks of iCONS – Innovative Consulting Srl. All rights reserved.