Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
  •    

Условия за ползване

Извършвайки поръчка през онлайн магазин TRAINING.BG, Вие се съгласявате с настоящите условия. Също така, Вие поемате ангажимента да получите съгласието с настоящите условия от страна на крайния потребител на продуктите и услугите, предлагани от TRAINING.BG, в случаите, когато правите поръчка за трето лице.Ползване на обучителните ресурси и на продукти и съдържание, предмет на интелектуална собственост


Вие се задължавате:


- Да използвате предоставените Ви обучителни ресурси и изпити само за Ваши лични обучителни и сертификационни нужди, да не ги разпространявате, копирате, заснемате и въпроизвеждате под каквато и да е форма и да не осигурявате достъп до тях на трети лица.  


- Да не препродавате или отдавате под наем предоставените Ви обучителни ресурси и изпитни ваучери.


- Да използвате продуктите, услугите и обектите на интелектуална собственост на доставчиците на обучителни и сертификационни продукти и услуги на TRAINING.BG, в съответствие с техните условия, включително с условията за изпитите.


- Да спазвате правилата и насоките за курсове и изпити на съответната акредитираща организация.


- За обученията и сертификациите, предоставяни от iCONS / iLEARN - да спазвате правилата и условията за продажба, публикувани на https://www.innovativelearning.eu/commercial-conditions.html


Изпълнение на условия за достъп до обучителни ресурси, сертифициране и изпити


Вие се задължавате:


- Да се информирате за наличие на предварителни условия за поръчка на обучително съдържание или изпити и да се уверите, че отговаряте на условията.


- Да предоставите информация относно изпълнението на предварителните условия за обучение и сертифициране, когато такива са налице, включително да предоставите копие на Вашия сертификат за по-ниското ниво, когато неговото притежаване е условие за обучение и изпит за по-високо ниво.


- Да осъществите достъп до Вашия сертификационен изпит и да го проведете от територията на Република България, освен ако не сте получили нашето предварително писмено съгласие това да стане от друга територия.  


- Да заплатите разликата в цената на изпита, ако осъществите достъп до Вашия сертификационен изпит и го проведете от място извън територията на Република България, ако за тази територия доставчикът на изпита е определил по-висока цена.


- Да предоставите пълна и коректна информация, необходима за предоставяне на достъп до обучителни ресурси, както и за осигураване на изпит и сертификат, включително Вашия адрес на електронна поща и Вашите имена на латиница, както са изписани във Вашия документ за самоличност. Ние не носим отговорност за последствията от непълна или некоректна информация. Доставка, връщане и замяна


Закупените обучителни и сертификационни продукти се доставят чрез осигуряване на достъп на потребителя в онлайн платформата на доставчика на съдържанието и когато е приложимо – чрез изпращане по електронна поща на учебни материали и ваучер за изпит. Доставката се извършва в рамките на 1-3 работни дни след получаването на плащането за съответния продукт. Този срок не тече ако потребителят/клиентът не е изпратил необходимата информация за осигуряване на достъп, материали или ваучер.


Тъй като продуктите на TRAINING.BG представляват цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, за тях не са възможни връщане и замяна.Отказ


Потребителят има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора.

Когато като потребител искате да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, трябва да ни информирате за решението си преди изтичането на 14-дневния срок. За да упражните правото си на отказ, можете да използвате стандартния формуляр за отказ поместен по-долу или да заявите недвусмислено по друг начин решението си да се откажете от договора.


Условия за отказ, когато изпълнението е започнало


С приемането на настоящите условия, давате като потребител изричното си предварително съгласие изпълнението на договора за предоставяне на цифрово съдържание, което не се предоставя на материален носител, да започне по време на срока за отказ и потвърждавате, че знаете, че по този начин ще загубите правото си на отказ, когато изпълнението е започнало и договорът задължава потребителя да плати. Запазвате правото си на отказ, докато изпълнението не е започнало.


Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До Проджекта ООД, гр. София 1202, ул. Веслец 45, оф. 13, info@training.bg:
- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
- Поръчано на*/получено на*
- Име на потребителя/ите
- Адрес на потребителя/ите
- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
- Дата
------------------------------------------------------
* Ненужното се зачертава.Всички цени включват ДДС.

 

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. / COBIT® 2019 and COBIT® 5 are Registered Trade Marks of the Information Systems Audit and Control Association and the IT Governance Institute. / AgilePM® and AgileBA® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. / TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. / Praxis Framework™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / Lean IT is a trademark of Lean IT Association LLC. All rights reserved. / GDPR Awareness™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / BRMP® is a trademark of Business Relationship Management Institute, Inc. All rights reserved. / ScrumLearn® and AgileLearn® are registered trademarks of iCONS – Innovative Consulting Srl. All rights reserved.