Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
  •    

Как работи TRAINING.BG

След като поръчате и заплатите обучение, в рамките на 1-3 работни дни ще Ви изпратим по електронна поща данни за достъп до курса или учебните материали (когато е приложимо). Вашият достъп ще бъде осигурен на обучителната платформата на съответния доставчик на обучението. 


Ще можете да използвате обучителните ресурси от всяко устройство, неограничено за съответния период, за който сте направили поръчката. За достъп до обученията не са необходими никакви специални технически средства - достатъчно е да разполагате с браузър и интернет връзка.


Ваучерът за изпит (когато поръчката включва такъв), също ще бъде изпратен по електронна поща.

Всички цени включват ДДС.

 

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. / COBIT® 2019 and COBIT® 5 are Registered Trade Marks of the Information Systems Audit and Control Association and the IT Governance Institute. / AgilePM® and AgileBA® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. / TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. / Praxis Framework™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / Lean IT is a trademark of Lean IT Association LLC. All rights reserved. / GDPR Awareness™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / BRMP® is a trademark of Business Relationship Management Institute, Inc. All rights reserved. / ScrumLearn® and AgileLearn® are registered trademarks of iCONS – Innovative Consulting Srl. All rights reserved.