Език &
/
Език
0
Език &
/
Език
 •    
Вижте всички статии

PRINCE2: какво е новото във версия 7?

PRINCE2: какво е новото във версия 7?

Основни промени и подобрения в най-популярния метод за управление на проекти

 

PRINCE2 е един от най-популярните методи за управление на проекти в света. Той е разработен от Агенцията за публични проекти на Обединеното кралство през 1989 г. и оттогава е претърпял редица издания.


Седмото издание на PRINCE2 е публикувано през 2022 г. и включва редица основни промени и подобрения. По-долу ще разгледаме някои от най-важните от тях.

 

Основни промени в 7-мото издание на PRINCE2

 

Подсилване на фокуса върху целите и резултатите

 

Една от най-важните промени в 7-то издание на PRINCE2 е подсилването на фокуса върху целите и резултатите. В предишни издания на метода целите и резултатите са били представени като един от основните принципи, но в седмото издание им е придадена по-голяма тежест.

 

Това се отразява в редица промени в методологията, включително:
 • Целите и резултатите трябва да бъдат ясно дефинирани и документирани в началото на проекта
 • Целите и резултатите трябва да бъдат постоянна отправна точка за управлението на проекта
 • Всички решения и действия по проекта трябва да бъдат съобразени с целите и резултатите

 

Засилване на ролята на заинтересованите страни

 
 
Друга важна промяна в седмото издание на PRINCE2 е засилването на ролята на заинтересованите страни. В предишни издания на метода заинтересованите страни са били представени като един от основните фактори, но в 7-мото издание им е придадена по-голяма тежест.
 
 
Това се отразява в редица промени в методологията, включително:
 • Заинтересованите страни трябва да бъдат идентифицирани и анализирани в началото на проекта
 • Заинтересованите страни трябва да бъдат включени в процеса на управление на проекта
 • Интересите на заинтересованите страни трябва да бъдат взети предвид при вземането на решения, свързани с проекта

 

Привеждане в съответствие с Agile

 
 
Седмото издание на PRINCE2 е в съответствие с Agile, което е набор от емпирични подходи за управление на проекти, които се фокусират върху гъвкаво планиране и изпълнение.
 
 
Това се отразява в редица промени в методологията, включително:
 • Методът позволява използването на Agile подходи за планиране и изпълнение
 • Методът насърчава използването на итеративни и инкрементални подходи за изпълнение на проекта

 

Заключение

 

Седмото издание на PRINCE2 е значително подобрение спрямо предишни издания. То подсилва фокуса върху целите и резултатите, засилва ролята на заинтересованите страни и е в съответствие с Agile.

 


Тези промени правят PRINCE2 още по-подходящ за управление на сложни проекти в съвременния свят.

 

По версия 7 на PRINCE2 вече се провеждат обучения и сертификационни изпити.

 

 

Остави мнение/коментар

Код за сигурност
  Все още няма коментари

Всички цени включват ДДС.

 

PRINCE2®, PRINCE2 Agile®, MSP® and ITIL® are registered trademarks of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. / COBIT® 2019 and COBIT® 5 are Registered Trade Marks of the Information Systems Audit and Control Association and the IT Governance Institute. / AgilePM® and AgileBA® are registered trademarks of Agile Business Consortium Limited. All rights reserved. / TOGAF® is a registered trademark of The Open Group in the United States and other countries. / Praxis Framework™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / Lean IT is a trademark of Lean IT Association LLC. All rights reserved. / GDPR Awareness™ is a trademark of APM Group Limited. All rights reserved. / BRMP® is a trademark of Business Relationship Management Institute, Inc. All rights reserved. / ScrumLearn® and AgileLearn® are registered trademarks of iCONS – Innovative Consulting Srl. All rights reserved.